Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.shaggkvist.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. L'informativa sulla privacy per il servizio di Gravatar è su https://Automattic.com/privacy/. Se il tuo commento è approvato, immagine del tuo profilo verrà visualizzato pubblicamente insieme al tuo commento.

Modulo di contatto

Quando si contatta me attraverso il mio modulo di contatto, allora nessuna informazione sarà salvata sul sito ma le informazioni che ho ricevuto via e-mail e per me essere in grado di rispondere
si.

File cookie

Se si lascia un commento sul mio sito, è possibile scegliere di salvare il tuo nome, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo del sito Web nei cookie. Questo è per la vostra comodità, in modo che non dovete compilare questa informazioni la prossima volta che si scrive un commento. Questi file di cookie sono validi per un anno.

Contenuto incorporato da altri siti Web

Articoli su questo sito Web possono contenere contenuto incorporato (ad esempio, video, immagini, articoli, ecc.). Contenuto incorporato da altri siti Web si comportano lo stesso modo come se il visitatore ha visitato il sito secondo.

Questi siti possono raccogliere informazioni su di te, utilizzare i file cookie, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Jag delar inte personuppgifter med någon annan.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter jag har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungen att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.
Vart vi skickar dina upgifter

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Om du har frågor eller vill begära ut dina uppgifter maila stig@shaggkvist.se
Ytterligare information

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Denna blogg är lösenordsskyddad och ingen utom jag har tillgång till den.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Om en dataläcka ändå skulle ske kommer jag informera om det på bloggen.

I commenti sono stati chiusi.