Chili frö!

d_naga

Jag köper och byter till mig fröer över hela värden och får ibland en hel del över samt att  vi i ”Hobby odling av chilipeppar” på Facebook förhandlar till oss bra klubbpriser. Fröer kommer att finnas på en liten butik i gruppen på Facebook. Alla fröer är till självkostnads pris + zip-påse och etikett samt porto och postpåse!

 Obs: för att ta del av fröerna måste du vara med i gruppen ”Hobbyodling av chilipeppar” på Facebook det är där du får lösenordet till alla fröer! Kontakta mig så får du en inbjudan till ”Hobbyodling av chilipeppar” om du inte redan är med där…

 Mitt engagemang när det gäller att dela med mig av mina erfarenheter samt tips om hur man odlar chili samt det jag gör för gruppen ”Hobbyodling av chilipeppar” medlemmar på Facebook är helt på ideell basis så vill du lämna ett bidrag så är det välkommet!
Comments are closed.