När ska man ta in växterna inomhus för vinterförvaring elle för att frukter ska mogna?

Grundregeln är att chiliplantor ska tas in så sent som möjligt om temperaturen tillåter. Som en tumregel kan man säga att plantorna klarar sig bättre utomhus än inomhus, eftersom det är en onormal situation för växter att befinna sig inomhus där luften är betydligt torrare m.m vilket stressar växterna. När natt temperaturen börjar att konstant ligga under 12 grader så tycker jag att det är dags att ta in de växter som man vill övervintra eller plantor där inte frukterna hunnit mogna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.