Ska man anspassa näringstillskottet över årtiderna? Om så är fallet hur gör man det på bästa sätt?

Det är inte årstiderna man ska anpassa näringen utifrån utan chiliplantans olika stadier. Jag ska försöka att förklara detta på ett enkelt sätt.

De 4 näringsämnen som utgör själva stommen är kväve, kalium , fosfor och  magnesium.

Kväve (N) För tillväxt och grönska och en viktig komponent i klorofyll.
Fosfor (P) Främjar blomningen och får frukter att mogna.
Kalium (K) får plantan att bilda blommor och frukter
Magnesium (Mg) Är en huvudbeståndsdel i klorofyll

Kvävebehovet är störst i den vegetativa fasen när plantan ska växa och utveckla blad m.m men behovet av kväve avtar markant ju längre odlingen framskrider.

Kalium behovet ökar i takt med att chiliplantan producerar nya frukter.

Hälften av chiliplantans behov av kväve och fosfor och ca. 60 % av kaliumet används till
frukternas utveckling.

Så en balanserad näring med mera kväve (N) i växtfasen och mindre kväve (N) och mera (P) och (K) innan och under blomning och fruktsättning.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.