Spelar det någon roll vad jag använder för jord i krukan vid odling av chili?

Det beror på vad du vill uppnå med din odling men vill du ha friska fina plantor som ger stor skörd så har även jorden stor betydelse.

Vid krukodling av chili så är just jorden och dess samansättning viktigare än många tror, den har även en stor betydelse för hur tillgänglig  växtnäringen blir som man tillför plantan. Det spelar ingen roll om man så har den bästa näringen i hela värden om inte jorden är rätt samansatt för då kan  plantan ändå inte tillgodogöra sig allt det goda som man tillför.

Chiliplantorna behöver näring för att växa, och näringsämnen i jorden är upplösta i vatten. Rinner vattnet för fort i genom krukan är risken stor att jorden inte behåller näringen.

En bra humusrik påsjord (jord med mikroliv och struktur) Med en inblandning av extra leca eller Perlite så dräneras överskottsvattnet lättare bort (Det förutsätter att man har stora hål i krukorna) En sådan jord håller även vatten bra så den inte torkar upp för snabbt. Så visst är det en stor skillnad på vad man häller i sina krukor och planterar sina chiliplantor i.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.