Min planta tappar blommorna nu när jag tog in plantan inomhus?

När plantorna kommer inomhus efter att ha vistats utomhus så kommer de få en smärre chock och bli stressade och då plantan fälla både fruktkart och blommor men det brukar ordna till sig efter någon eller några veckor om du duschar plantorna med en fin dimma med ljummet vatten morgon och kväll så plantan får en fuktigare miljö, luften inomhus är mycket torrare än utomhus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.