Blog Archives

Ska man anspassa näringstillskottet över årtiderna? Om så är fallet hur gör man det på bästa sätt?

Det är inte årstiderna man ska anpassa näringen utifrån utan chiliplantans olika stadier. Jag ska försöka att förklara detta på ett enkelt sätt. De 4 näringsämnen som utgör själva stommen är kväve, kalium , fosfor och magnesium. Kväve (N) För … Continue reading

Comments Off on Ska man anspassa näringstillskottet över årtiderna? Om så är fallet hur gör man det på bästa sätt?