Test groning av två sorters chili!

Jag har börjat att test gro lite chilisorter som är nya för mig bara för att se hur lång tid de tar på sig att gro. Jag gror dem i ett litet drivhus som står på en värmematta som är styrd av en termostat. istället för jord använder jag ROOT!T Sticklingskuber i organiskt svampmaterial.

Medeltemperaturen för chili fröerna har varit 28,8 grader och Luftfuktighet 71 %RH

  • Att gro Jamaican hot Yellow tog ca. 4 dygn
  • Att gro Yellow Bhut Jolokia tog ca. 6 dygn

Det går betydligt fortare att gro chilifröer om man har hög temperatur och hög fuktighet än om man gror i öppna krukor eller boxar i rumstemperatur.

This entry was posted in Chili odling. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.