Klara färdiga gå!

Nu har jag tryckt på startknappen, strömbrytaren så är detta lilla test igång. Jag kommer att uppdatera med både bilder och en film snutt ca. 1 gång i veckan så man kan se hur tillväxten är under de båda belysningskällorna. Båda plantorna har nu fått en 1,3 liters kruka med näringsrik rosjord med en inblandning av 10% perlite.

Här kan du se hur tillväxten är efter 7 dagar under respektive belysning.

This entry was posted in Chili odling. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.