Tänk på att chiliväxter inte klarar låga temperaturer!

coold_chili

Chiliplantor och kyla går liksom inte ihop och det är ju inte så konstigt då många av chili sorterna inte har en temperatur under 18 grader under året, nej inte ens nattetid. Tänk på det nu när det är dags för vinterförvaring av de plantor man vill spara till nästa år så du inte ställer ut plantorna i ett ouppvärmt utrymme.

Varför tål de inte kyla?

Chiliväxter från tropiskt och subtropiska klimat har inget behov av köldskydd och har därför inte förmågan att klara kyla. Köldskador kan uppstå trots att temperaturen är över 0°C beroende på fenomenet med trögflytande cellvätska.

Iskristaller bildas inne i växtcellerna vilket är förödande för växten. Vid mycket låga temperaturer dör växten av frosttorka, cellerna torkar ut p g a att alltför mycket vatten binds i iskristaller.

Chiliväxternas rötter då hur känsliga är de?. Allmänt kan man säga att dessa är betydligt känsligare mot kyla. De fina vätskesugande rötterna kan skadas redan av en jordtemperatur under 12 grader och kommer det en köldknäpp så att jordtempen går under 0 grader så inträffar döden ganska omgående.

Dett kan vara värt att tänka på både till våren/sommaren när plantorna ska ställas ut och vid vinterförvaring. Sjunker plantans temperatur ner mot 5-10 grader skadas den ofelbart, oftast med att bladen först faller av och en ond bråd död efter några dagar.

Questa voce è stata pubblicata in Chili odling. Aggiungi ai segnalibri il permalink.

4 Responses to Tänk på att chiliväxter inte klarar låga temperaturer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.