Biologisk bekämpning av trips i mitt hobbyväxthus!

Nu är hela armén av Orius skinnbaggar utsatta i mitt växthus. Trips (”fransvingar”) äter och raspar i bladcellerna, så att det uppkommer döda grå – silvriga partier antingen på bladen eller i blommorna. Man kan se deras svarta avföring även på blommornas skaft m.m.

Det går att bekämpa trips med såpsprit men om man har stora plantor så är det nästan hopplöst att bli av med dem då det är svårt att komma åt och sparaya under alla blad.
Den rovlevande skinnbaggen Orius majusculus är 3 mm lång och mycket effektiv för tripskontroll. Den äter dessutom spinn, mjöllöss och bladlöss.

Du kan beställa skinnbaggen Orius majusculus här.

Här ser du en liten film om hur jag sätter ut dessa Orius i mitt växthus.

This entry was posted in Chili odling. Bookmark the permalink.

10 Responses to Biologisk bekämpning av trips i mitt hobbyväxthus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.