Del 2

Nu har jag fått tillbaka de delar som skulle svetsas, jag kan inte svetsa själv så Anders hjälpte mig med det. Nu sitter båda piporna på plats och lockets ena del som ska gå ner i röret är tillslipat så de passar.

vad som återstår nu att fixa med är att borra hål i locken och skruva fast knopparna samt att borra lufthålen i det undre bottenlocket. Jag kommer även att borra små hål i underkant och överkant på röret för att sedan gänga dessa och sätta i små stoppskruvar som då kommer att hålla de båda locken på plats.

Ett finmaskigt metallnät ska även fästas 1 cm från botten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.