Tävlingsregler

The Swedish Dorset Naga Challenge 2016

Tävlingsregler.

 Tävlingen startar den 15:a december 2015 och avslutas den 15 oktober 2016. Tävlingen går ut på att få så många röda frukter som möjligt på en och samma planta av Sorten Dorset Naga.

Frukterna får plockas vid olika tillfällen eller alla på en gång.

Tävlingsplantan ska dokumenteras väl med bilder. Hela tävlingen bygger på tillit och ärlighet. Varje gång man plockar av frukter från tävlingsplantan ska detta dokumenteras med bild datum och antal röda frukter.

Frön som används ska vara de frön som kommer med i tävlingspaketet. När man gror frön är alla medium tillåtna så som jord, kokos, Root riot m.m.

Alla frön som ingår i tävlingspaketet får gros och drivas upp till plantor men senast den 1 maj 2015 ska man bestämma vilken planta som ska delta i tävlingen.

Det är valfritt vad man använder för medium i krukan så som jord, kokos, sand m.m. I Klassen 26 liter eller större så får man även plantera på friland, i pallkrage eller direkt i jordbädd i växthus o.s.v.

Man får vara med och tävla i alla de 4 tävlingsklasserna. Vilka klasser man ämnar att tävla i ska vara anmält senast den 1 maj 2016 till tävlingens e-postadress.

En plantetikett ska fästas på tävlingsplantan. Etiketter finns med i tävlingspaketet, en etikett för varje tävlingsklass.

Senast den 1 maj 2016 ska en bild på plantan som du ska tävla med skickas till tävlingens e-postadress med fullständigt namn på tävlingsdeltagaren. Se till att Etiketten för den klass som plantan ska tävla i är väl synlig på bild.

Senast den 15 oktober 2016 ska all dokumentation av den tävlande plantan lämnas in till tävlingens e-postadress med fullständigt namn på tävlingsdeltagaren.

Obs: Det är viktigt att dessa regler följs och att man dokumenterar väl och följer de instruktioner om vad och när vissa saker senast ska göras.  Om man inte lämnar in i tid så diskvalificeras man automatiskt och kommer då inte med på Tävlingens resultatlistan.

 

Viktiga datum att komma ihåg

1 maj 2016

15 oktober 2016

Tävlingens e-postadress

 dorsetnaga@chilipeppar.nu

Lycka till!

Här kan du anmäla dig till tävlingen 2016

Comments are closed.