Live video

Här kan du kolla in mitt hobbyväxthus live. Är jag där så ser du mig och mina plantor 🙂

PS. Kollar du med mobilen så vänd på mobilen för denna video är inte responsiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *