Sen omskolning av Dorset Naga och Bengle Naga!

I dag har jag skolat om några plantor “Bengle Naga” och “Dorset Naga” då krukorna på 10 liter är helt genomrotade. Jag vet att det är ganska sent nu för omskolning av plantor men dessa plantor ska jag övervintra.

För att vara riktigt säker på att plantorna inte skulle störas av detta ingrepp så kontaktade jag Joy på Sea Spring i England (hon är specialist på dessa chilisorter) och enligt henne så var det inga problem.

-“Yes you can always repot without any problem. Dorset Naga and Bengle Naga likes big pots and you will notice it grow really fast.” Best wishes, Joy

Vid denna omplantering i 15 liters krukor så använde jag P-jord, den innehåller inte så mycket näring som U-jord och är lätt och luftig så rötterna har lätt att utvecklas i denna torv och sandblandade jord. När det gäller näringen så vattnar jag med näringslösning (Chilifucus och Biobact Tomat)

Questa voce è stata pubblicata in Chili odling. Aggiungi ai segnalibri il permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.